وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

فريتماه كاذبا آثما

معني ولي در غدير و سيره خلفا

معني ولي در غدير و سيره خلفا در نوشتارهاي مختلفي در سايت هدانا به بررسي واژه غدير از منظر اهل لغت، مفسران و راويان پرداختيم حال اين واژه استفاده شده در حديث غدير را در سيره خلفا با هم بررسي مي نماييم.معناي واژه «ولي» در فرهنگ خلفا :…