مرور برچسب

فروش چک

خرید و فروش چک مدت دار

خرید و فروش چک مدت دار مطابق نظر آيت الله سيستاني پرسش: در مورد خورد کردن چک به طور کامل توضیح بفرمایید که در چه صورتی جایز و در چه صورتی جایز نیست ؟ پاسخ: اگر چک در مقابل یک بدهکاری واقع می شود اشکال ندارد آن را به قیمت خودش یا کمتر…

خريد و فروش چك و سفته چه حکمی دارد

خريد و فروش چك و سفته چه حکمی داردمطابق نظر آيت الله خامنه ايسوال: معامله چک به‌صورت نقد به قیمتی کمتر از مبلغ آن که امروزه رایج است، چه حکمی دارد؟ جواب: فروش چک مدت‌دار به دیگری به کمتر یا بیشتر از مبلغ مندرج در چک جایز است…