وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

فروش نجس

معاملات باطل و حرام

معاملات باطل و حرام معاملات باطل و حرام در نوشتار قبل «لزوم یادگیری احکام معاملات و مستحب و مکروه خرید و فروش » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.معاملات باطل مسأله 2055 در چند مورد، معامله باطل است (1):…