فرق ازدواج موقت با زنا در چیست

فرق ازدواج موقت با زنا در چیست حضرت آیت الله مکارم شیرازی تفاوت ازدواج موقت با زنا پرسش : فرق ازدواج موقت با زنا چیست که یکی حلال و دیگری حرام است؟ چون در زنا نزدیکی انجام می شود و پولی هم رد و بدل می شود و در ازدواج موقت نیز همینطور است، فقط [...]