وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

فرقه بهائیت

آيا بهائي ها كافر و نجس هستند

آيا بهائي ها كافر و نجس هستندس 328: لطفاً به سؤالات زیر پاسخ فرمایید: 1. معاشرت و همنشینی و دست دادن دانش ‏آموزان مسلمان با دانش آموزان پیرو فرقه گمراه بهائیت، اعم از این که دختر باشند یا پسر، مکلّف باشند یا غیر مکلّف، در داخل…