وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

فرسخ شرعی

مسافت شرعي چند كيلومتر است

مسافت شرعي چند كيلومتر است1-تذکر : اگر مسافر 4 فرسخ حرکت کند و مسیر برگشت او هم همین اندازه باشد، می تواند در چهار فرسخ نماز را شکسته بخواند، اما باید توجه کرد که مجموع مسافت رفت و برگشت باید هشت فرسخ باشد. مثلا اگر مسافت شرعی 45…