مرور برچسب

فراموش کردن

حکم فراموشی نذر

حکم فراموشی نذر حکم فراموشی نذرفراموشي نذر سوال: كسى نذر كرده به فقير مبلغى پول بدهد، ولى فراموش كرده كه مقدار آن چقدر است ؛ تكليف چيست؟ پاسخ: همه مراجع: اگر نذر طبق صيغه معتبر شرعى بوده، مى ‏تواند به مقدار حداقل اكتفا كند. به عنوان…