وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

فراموش کردن غسل

اگر در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش کند

اگر در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش کنددر نوشتار قبل به صورت جامع احكام بقاء بر جنابت در حال روزه مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.مسأله 1622 اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش کند و بعد از یک روز یادش بیاید (1)، (باید…