مرور برچسب

فراموش کردن سجده

اگر یک سجده یا تشهد را فراموش کند

اگر یک سجده یا تشهد را فراموش کند در نوشتار قبل حکم قضای سجده و تشهد فراموش شده مطرح شد در تکمیل این مطلب حتما آن را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.مسأله 1244 اگر یک سجده یا تشهد را فراموش کند و پیش از رکوع رکعت بعد یادش بیاید (1)،…