وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

فراموش کردن تشهد

اگر یک سجده یا تشهد را فراموش کند

اگر یک سجده یا تشهد را فراموش کند در نوشتار قبل حکم قضای سجده و تشهد فراموش شده مطرح شد در تکمیل این مطلب حتما آن را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.مسأله 1244 اگر یک سجده یا تشهد را فراموش کند و پیش از رکوع رکعت بعد یادش بیاید (1)،…

اگر تشهد نماز فراموش شود

اگر تشهد نماز فراموش شود   اشاره مسأله 1102 اگر تشهد را فراموش کند و بایستد و پیش از رکوع یادش بیاید که تشهد را نخوانده، باید بنشیند و تشهد را بخواند و دوباره بایستد و آن چه باید در آن رکعت خوانده شود بخواند و نماز را تمام کند (1) و اگر در…