مرور برچسب

فراموش کردن تشهد

اگر یک سجده یا تشهد را فراموش کند

اگر یک سجده یا تشهد را فراموش کند در نوشتار قبل حکم قضای سجده و تشهد فراموش شده مطرح شد در تکمیل این مطلب حتما آن را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.مسأله 1244 اگر یک سجده یا تشهد را فراموش کند و پیش از رکوع رکعت بعد یادش بیاید (1)،…

اگر تشهد نماز فراموش شود

اگر تشهد نماز فراموش شود   اشاره مسأله 1102 اگر تشهد را فراموش کند و بایستد و پیش از رکوع یادش بیاید که تشهد را نخوانده، باید بنشیند و تشهد را بخواند و دوباره بایستد و آن چه باید در آن رکعت خوانده شود بخواند و نماز را تمام کند (1) و اگر در…