وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

فراموشی سجده

اگر در نماز سجده کم و زیاد شود

اگر در نماز سجده کم و زیاد شود  مسأله 1046 دو سجده روی هم یک رکن است (1) که اگر کسی در نماز واجب (2) عمداً یا از روی فراموشی (3) هر دو را ترک کند یا دو سجده دیگر به آنها اضافه نماید نمازش باطل است.  (1) (گلپایگانی، صافی:) دو سجده از یک…