مرور برچسب

فراموشى غسل روزه

فراموش كردن غسل حيض در ماه رمضان

فراموش كردن غسل حيض در ماه رمضان فراموشى غسل روزه پرسش 124 . خانمى در ماه رمضان غسل حيض را فراموش كرده است، بعد از چند روز به يادش مى آيد، تكليف روزه هايش چه مى شود؟ همه مراجع (به جز بهجت و مكارم): روزه هايى كه گرفته صحيح است و بايد براى…