مرور برچسب

فديه

كفاره تاخير و فديه روزه چيست

كفاره تاخير و فديه روزه چيستاگر قضای روزه ماه رمضان بر کسی واجب شد و آن شخص تا رمضان سال بعد  بدون عذر شرعی آن را قضا نکند باید کفاره تاخیر بدهد، یعنی علاوه بر قضا یک مد طعام حدود 750 گرم گندم یا جو و … هست را باید به فقیر بدهد. لازم به…