مرور برچسب

فاقد الطهورین

اگر چیزی که تیمم بر آن صحیح است پیدا نشود

اگر چیزی که تیمم بر آن صحیح است پیدا نشودحضرت آیت الله مکارم شیرازیعدم دسترسی بر چیزی که تیمم بر آن صحیح است پرسش : اگر چیزی که تیمم بر آن صحیح است پیدا نشود تکلیف چیست؟ پاسخ : هرگاه چیزهایى که تیمم بر آن صحیح است پیدا نشود، باید…

حکم تیمم در صورت عجز از گرفتن نائب

حکم تیمم در صورت عجز از گرفتن نائبحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم تیمم در صورت عجز از گرفتن نائب پرسش : اگر كسى كه معذور و ناتوان باشد و از گرفتن نائب نیز عاجز گردد، يا چنين كارى براى او شاقّ و همراه با عسر و حرج باشد چه وظیفه ای دارد؟…

نماز بدون وضو و تیمم

نماز بدون وضو و تیمممطابق نظر آيت الله خامنه ايس 339: آیا بر کسی که آب و چیزی که تیمم بر آن صحیح است ، در اختیار ندارد (فاقد الطهورین )، نماز واجب است ؟ ج : بنا بر احتیاط، نماز را در وقت بخواند و بعد از وقت با وضو یا تیمم قضا نماید.…