مرور برچسب

غش

خرید و فروش جنس تقلبی یا ناخالص

خرید و فروش جنس تقلبی یا ناخالص خرید و فروش جنس تقلبی یا ناخالصدر نوشتار قبل « حکم غش در معامله » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مسأله 2071 اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را…

غش در معامله

غش در معامله چیست و چه حکمی دارد ؟ غش در معامله در نوشتار قبل «معاملات باطل / مسئله 2055 رساله » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. غَشّ در معامله : کاربرد غشّ در کلمات فقها همان کاربرد لغوی و عرفی آن است، که…

معاملات باطل و حرام

معاملات باطل و حرام معاملات باطل و حرام در نوشتار قبل «لزوم یادگیری احکام معاملات و مستحب و مکروه خرید و فروش » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.معاملات باطل مسأله 2055 در چند مورد، معامله باطل است (1):…