وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

غسل چله زن زائو

غسل چله بعد از زایمان

غسل چله بعد از زایمان غسل چله بعد از زایمان1- احکام جامع خون نفاس بعد از زایمان را از اینجا کلیک کنید و حتما در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. 2- غسل چله از جهت شرعي مبنا ندارد و چه بسا سبب برخي از خرافات نيز شده است  كه بايد از آن…