وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

غسل واجب

غسل‌ های واجب

غسل‌ های واجبچگونه غسل کنیم؟ غسل را به دو گونه می‌شود انجام داد: ترتیبی: اول این که با ترتیب مخصوص بدن را بشوید، به این که ابتدا سر و گردن، بعد بعد تمام نیمه راست بدن و در آخر تمام نیمه چپ بدن را بشوید. ارتماسی: دوم این که تمام بدن را…

تعداد غسل  هاى واجب براى مرد و زن

تعداد غسل  هاى واجب براى مرد و زن غسل هاى واجب و مستحبى پرسش 87 . تعداد غسل هاى واجب براى مرد و زن چند تا هست؟ همه مراجع: غسل هاى واجب بر مردان عبارت است از: غسل جنابت، غسل مسّ ميت و غسلى كه با نذر و مانند آن واجب شده است. غسل هاى…