وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

غسل هنگام اذان

مصادف شدن غسل حيض با اذان صبح

مصادف شدن غسل حيض با اذان صبح غسل هنگام اذان پرسش 125 . پيش از اذان صبح بيدار شدم، فكر مى كردم براى غسل حيض وقت دارم، وسط غسل فهميدم مقدارى از غسلم با اذان صبح همراه شده، حكم روزه ام چيست؟ همه مراجع: روزه شما صحيح است. . دفتر: همه…