مرور برچسب

غسل نکردن بدلیل خجالت

كم رويى و خجالت در غسل

كم رويى و خجالت در غسللازم به ذکر است برای غسل، واجب لازم نیست شخص حتما استحمام نماید، بلکه با یک یا دو لیوان آب و خیس کردن یک پارچه و کشیدن آن بر اعضا نیز می توان غسل نمود. چه بسا در موارد و شرایط مختلف امکان حمام رفتن نباشد اما بتوان با…