وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

غسل مماثل

غسل ميت توسط محارم چه حكمي دارد

غسل ميت توسط محارم چه حكمي دارد در نوشتار قبل « غسل میت از رساله 10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مسأله 559 اگر مرد، زن را و زن، مرد را (1) غسل بدهد باطل است (2) ولی زن می تواند شوهر خود را غسل…