مرور برچسب

غسل زیارت

باطل شدن غسل زیارت

باطل شدن غسل زیارتمبطلات غسل واجب در نوشتار قبل مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. در ادامه باطل شد غسل مستحبی برای زیارت مطرح می شود . 2- در نوشتار قبل احکام و تعداد غسلهای مستحبی مطرح شد از اینجا کلیک کنید.…

غسل مستحب

غسل مستحب آموزش غسل کردن را حتما از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.غسلهای مستحب مسأله 644 غسلهای مستحب در شرع مقدس اسلام بسیار است و از آن جمله است : 1 غسل جمعه ، و وقت آن از اذان صبح است تا ظهر و بهتر است نزدیک ظهر به جا آورده شود (1)…