مرور برچسب

غسل در سرما

مسائل متفرقه غسل

مسائل متفرقه غسل مسائل متفرقه غسلاستفتائات جدید س: اگر كسى ناخن مصنوعى بكارد، براى وضو و غسلش چه بايد بكند؟ ج) در صورت كاشت ناخن، براى وضو و غسل بايد مانع ـ ولو با صرف هزينه ممكن ـ برطرف گردد و چنانچه می‌داند امكان برطرف‌ کردن آن نيست…