آداب و شرایط غسل

آداب و شرایط غسل آداب و شرایط غسل مطابق نظر آيت الله خامنه اي استفتائات جدید س: اگر شخصى غسل جنابت بر او واجب شده باشد و غسل را انجام داده باشد و بعد از اتمام يافتن غسل متوجه شود كه مانعى بر روى بدن او وجود داشته باشد (تكه‌اى از منى) كه [...]