وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

غسل جنابت و حيض

یک غسل با چند نیت

یک غسل با چند نیت*- شخص اگر چندين غسل بر ذمه داشته باشد، مي تواند با يك غسل و نيت ساير غسل ها وظيفه اش را انجام دهد اما توجه به اين نكته ضروري است كه برخي از مراجع عظام تقليد مانند حضرت آيت الله خامنه اي، انجام غسل جنابت در حال حيض را صحيح…