غسل جنابت در زمان حيض

غسل جنابت در زمان حيض غسل حيض پرسش 123 . آيا مى توان غسل جنابت را در حال حيض انجام داد؟ همه مراجع (به جز امام و خامنه اى): آرى، غسل جنابت در حال حيض، صحيح است و از جنابت پاك مى شود.[1] آيات عظام امام و خامنه اى: بنابر احتياط واجب غسل جنابت در حال حيض صحيح نيست.[2] [...]