مرور برچسب

غسل جنابت احتياطي

نماز با غسل جنابت احتیاطی

نماز با غسل جنابت احتیاطی غسل احتياطى پرسش 127 . آيا با غسل جنابت احتياطى مى شود، نماز خواند؟ همه مراجع: خير، با غسل احتياطى نمى شود نماز خواند از اين رو بعد از غسل بايد وضو هم گرفت. . توضيح المسائل مراجع، م 386؛ وحيد،  توضيح …

وضو گرفتن بعد از غسل جنابت

وضو گرفتن بعد از غسل جنابت*- شخص اگر غسل جنابت را انجام داد، پس از آن نبايد براي نماز وضو بگيرد بلكه با همين غسل مي تواند تا زماني كه حدث (مثل ادرار و ...) و مبطلات غسل پيش نيامده نماز بخواند. و بايد دانست گرفتن وضو پس از غسل جنابت حرام است…