وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

غسل بدون وضو

با چه غسل هايى مى توان نماز خواند

با چه غسل هايى مى توان نماز خواند غسل بدون وضو پرسش 64 . با چه غسل  هايى مى توان نماز خواند؟ آيات عظام امام، بهجت، خامنه اى، صافى و فاضل: تنها با غسل جنابت مى توان نماز خواند؛ ولى با غسل هاى ديگر بايد وضو هم گرفت. آيات عظام تبريزى، سيستانى،…