مرور برچسب

غسل بدون جنابت

غسل جنابت بدون جنب شدن

غسل جنابت بدون جنب شدن غسل جنابت بدون جنب شدن اگر  کسی شک در بطلان غسل دارد، یا می خواهد غسل کند باید به نیت مافی الذمه یا به نیت رجا و ثواب باشد. با این غسل برای نماز نمی توان بدون وضو مانند غسل جنابت نماز خواند. پس از غسل باید وضو گرفت.…