مرور برچسب

غسل ام داوود

خارج شدن معتکف برای انجام غسل ام داوود

خارج شدن معتکف برای انجام غسل ام داوود در نوشتار قبل «خروج از مسجد در اعتکاف برای غسل و وضو» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مطابق نظر آيت الله سيستاني پرسش: آیا می‌توان برای غسل ام داوود از محل…

خروج از مسجد در اعتکاف برای غسل و وضو

خروج از مسجد در اعتکاف برای غسل و وضودر نوشتار قبل «موارد خروج از مسجد در اعتکاف مطابق نظر مراجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.وضو و غسل مستحبى  پرسش 16 .  خارج شدن معتكف از مسجد براى گرفتن وضو و غسل…