وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

غذا خوردن

زمان غذا خوردن در روایات

زمان غذا خوردن در روایات (مقدّمه:) مستحبّ است صبحانه را نزديك طلوع آفتاب بخورد و ناهار نخورد و پس از نماز خفتن (نماز عشا)، بار ديگر غذا بخورد. و نيز مستحبّ است لقمه كوچك بگيرد و آن را خوب بجود و هنگام غذا خوردن، به چهره هم‌سفره‌اى‌ها نگاه نكند…

آداب غذا خوردن که در دین اسلام سفارش شده

آداب غذا خوردن که در دین اسلام سفارش شده آداب غذا خوردن که در دین اسلام سفارش شده(مقدّمه:) مستحبّ است با دست راست غذا بخورد و دوزانو بنشيند و خوابيده چيزى نخورد، امّا اگر به دست چپ تكيه كند اشكال ندارد. و چهار زانو نشستن به هنگام غذا…