مرور برچسب

غذای لای دندان

حکم فرو بردن غذای لای دندان در روزه

حکم فرو بردن غذای لای دندان در روزه در نوشتار قبل «خوردن غذای لای دندان در نماز» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مسأله 1577 اگر روزه دار چیزی را که لای دندان مانده است عمداً فرو ببرد، روزه اش باطل می…