مرور برچسب

عین نجاست

عین نجاست چیست

عین نجاست چیست عین نجاست چیستمنطور از عین نجاست همان نجاستی است که دیده می شود، مثلا جایی از لباس خونی شده، قبل از تطهیر می توان آن را با پارچه یا چیزی پاک کرد و بعد با آب قلیل یا کر تطهیر نمود. اما در مثل ادرار اگر روی لباس بریزد تا زمانی…

شروط آب برای پاک کردن نجاست

شروط آب برای پاک کردن نجاستمسأله 149 آب (1) با چهار شرط، چیز نجس را پاک می‌کند (2): اول: آن که مطلق باشد، پس آب مضاف مانند گلاب و عرق ِ بید (3)، چیز نجس را پاک نمی‌کند. دوم: آن که پاک باشد. سوم: آن که وقتی چیز نجس را می‌شویند، آب مضاف…