مرور برچسب

عیسی

دروغ بزرگ مسیحیت کنونی به نام شراب سازی حضرت عیسی علیه السلام

 در انجیل یوحنا، به عنوان یکی از معجزات مسیح ذکر شده که عیسی در مجلسی که شراب تمام شده بود، برای اثبات جلال خود و ایمان آوردن شاگردانش، 4 کوزه پر از آب را به شراب تبدیل کرد. به نظر می آید با توجه به مضرات اثبات شده شراب و حرمت آن حتی در کتاب…

تولد حضرت عیسی از منظر قرآن

تولد حضرت عیسی از منظر قرآن / حضرت عيسى (ع) مصداق انسان مبارك‏ اين انديشه ها مَركب هايى از نور هستند كه انسان را به سوى حيات باعظمت الهى مى برند و، به تعبير قرآن، او را به وجود مباركى تبديل مى كنند. حضرت عيسى، عليه السلام، از مصاديق اين وجود…