مرور برچسب

عیدی

خمس عيدي دولت

خمس عيدي دولت پرسش 55 . آيا عيدى و پاداشى كه دولت به كارمندان مى دهد و به صورت پول نقد و يا سكه طلا است، خمس تعلق مى گيرد؟ آيات عظام امام و خامنه اى: خير، خمس ندارد. آيات عظام بهجت و فاضل: چنانچه تا سر سال خمسى زياد بيايد، بنابر احتياط…

آیا هدیه خمس دارد

آیا هدیه خمس داردآیا هدیه خمس دارد ؟ اکثر فقها می فرمایند هدیه و مالی که از راه غیر درآمد بدست بیاید خمس ندارد. هر چند بهتر است اگر هدیه تا سر سال خمسی باقی باشد و از آن استفاده نشده، خمس آن پرداخت شود. در ادامه می توانید نطر مراجع را به…