وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

علي و خلفا

چرا شما نيز همانند علي ع كوتاه نمي آييد

چرا شما نيز همانند علي ع كوتاه نمي آييد طرح شبهه: اگر در واقع حق با علي بود، چرا از حق خود كوتاه آمده است؟ چرا شما نيز همانند علي (ع) كوتاه نمي آييد؟ پاسخ: نقد و بررسي: اين پرسش و شبهه از دو زاويه قابل تأمل و بررسي است: 1. كوتاه آمدن…