مرور برچسب

علم عزاداری

حکم علم کشی در عزاداری چیست

حکم علم کشی در عزاداری چیست حکم علم کشی در عزاداری چیستمطابق نظر آيت الله خامنه اي س 1442: در بعضی از مساجد در ایام عزاداری از عَلَم‏های(2) متعددی استفاده می‏شود که دارای تزئینات زیاد و گرانبهایی است و گاهی موجب سؤال متدینین از اصل فلسفه…