مرور برچسب

علائم نجاست آب

تغییر رنگ یا بو یا طعم آب

تغییر رنگ یا بو یا طعم آبآب قلیل اگر با نجاست برخورد کند هر چند رنگ یا بو یا مزه آن تغییر نکند، نجس می شود البته اگر آب قلیل از بالا به پایین ریخته شود، پایین که با نجاست برخورد کرده نجس و بالا پاک است اما در آب کر پس از برخورد باید این…