مرور برچسب

عقود شرعی

منظور از عقود شرعیه چیست

منظور از عقود شرعیه چیست برخی از عقود شرعی عبارتند از: 1- قرض ‏الحسنه (بدون سود)، 2- مضاربه، 3- مشاركت مدنى، 4- مشاركت حقوقى، 5- سرمايه‏ گذارى مستقيم، 6- فروش اقساطى بانك‏ها، 7- اجاره به شرط 8- جعاله، 9- مزارعه، 10- مساقات، 11- خريد دين. …