عقد در زمان عادت ماهیانه

عقد در زمان عادت ماهیانه عقد در ايام عادت پرسش 45 . آيا خواندن عقد در حال حيض، صحيح است؟ همه مراجع: آرى، صحيح است. 1-تبريزى، صراط النجاة، ج 2، س 1101 و دفتر: همه مراجع.(احكام ازدواج،پرسمان).   طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي خواندن صیغه عقد هنگام عادت ماهیانه پرسش : اگر دختر در [...]