ازدواج در زمان عده

ازدواج در زمان عده ازدواج در عده پرسش 167 . آيا ازدواج با زنى كه عده اش تمام نشده، باطل است؟ همه مراجع: آرى، عقد باطل است و چنانچه زن و مرد و يا يكى از آن دو، بدانند كه عده زن تمام نشده و عقد كردن زن در عده حرام است، آن زن بر او [...]