وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

عقب مانده ذهنی

نماز و روزه افراد عقب مانده ذهنی

نماز و روزه افراد عقب مانده ذهنی در نوشتار قبل «محاسبه سن تکلیف و نشانه های بلوغ» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.حضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم عقب مانده های ذهنی در مورد تکالیف شرعی پرسش : عقب مانده…