مرور برچسب

عطر نجس

حکم خرید و فروش عطر خارجی

حکم خرید و فروش عطر خارجی حکم خرید و فروش عطر خارجی در نوشتار قبل « حکم استفاده از عطر خارجی الکل دار » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مسأله 2059 خرید و فروش روغن و دواهای روان و عطرهایی که از ممالک غیر…