وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

عطر زدن زن

عطر زدن زن بيرون از منزل پاسخ10مرجع

عطر زدن زن بيرون از منزل عطر زن پرسش 157. آيا براى زن جايز است كه عطر بزند و از منزل بيرون رود؟همه مراجع: اگر باعث جلب توجه نامحرم شود، جايز نيست..  بوى خوش نرم كننده ها پرسش 158. استفاده از مواد نرم كننده كه لباس را كمى خوشبو و…