وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

عزل مني

حكم عزل مني چيست

حكم عزل مني چيست (حکم ریختن منی خارج از واژن همسر) جلوگيرى بدون رضايت پرسش 154 . آيا شوهر مى تواند هنگام آميزش بدون رضايت همسرش به طور طبيعى عزل كند؟ همه مراجع (به جز تبريزى): آرى، اشكال ندارد؛ ولى بدون رضايت زن كراهت دارد. آيه اللّه …