وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

عرق خور

نجس شدن دهان شرابخوار و نماز

نجس شدن دهان شرابخوار و نمازخوردن شراب به فتواي تمامي مراجع عظام تقليد حرام مي باشد و جزء گناهان كبيره به شمار می آید بلکه سر منشاء هر بدی و پلیدی است!. اگر كسي شراب خورد دهان آن شخص نجس مي شود. اگر نجاست مذكور در آب دهان مستهلك شود…