مرور برچسب

عدول در نماز

برگرداندن نیت از نماز قضا به ادا

برگرداندن نیت از نماز قضا به ادامسأله 762 برگرداندن نیّت از نماز قضا به نماز ادا و از نماز مستحب  به نماز واجب (1) جایز نیست (2). این مسأله ، در رساله آیت اللّه بهجت نیست. (1) (زنجانی ) یا نماز مستحب دیگر .. (2) (مکارم ) ولی عدول از…