وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

عدول از نيّت اعتكاف

شرايط اعتكاف و نيت معتكف

شرايط اعتكاف و نيت معتكف شریط اعتکاف مطابق نظر مراجع ا اینجا کلیک کنید و ببینید.مطابق نظر آيت الله خامنه اياعتكاف بيمار و معذور از روزه س. آيا بيمار و کسى که روزه برايش ضرر دارد مى‌تواند معتکف شود و اگر در اعتکاف باشد و روزه بگيرد…