وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

عده باکره

زنانی که عده ندارند

زنانی که عده ندارند سقوط عده پرسش 239 . كدام دسته از زنان پس از طلاق عده ندارند؟ همه مراجع: 1. زنى كه نه سالش تمام نشده، 2. زن يائسه،.  3. زنى كه شوهرش با او نزديكى نكرده است.. تعريف يائسگى زن در بخش دانستنى ها بيان شده است. .…