مرور برچسب

عده باردار

عده زن حامله چقدر است

عده زن حامله چقدر است عده زن باردار پرسش 231 . اگر شوهر، زن باردار را طلاق دهد، عده او چقدر است؟همه مراجع: عده زن باردار، تا زمان به دنيا آمدن يا سقط شدن حمل او است. . توضيح المسائل مراجع، م 2514 و وحيد، توضيح المسائل، م 2578.(احكام…