عادت عدديه چيست

عادت عدديه چيست انواع عادات ماهیانه را به صورت تفصیلی در لینکهای زیر کلیک کنید و مطالعه نمایید: انواع عادت ماهانه (شش قسم) عادت وقتيه و عدديه عادت وقتیه عادت مضطربه مبتدئه ناسیه عادت عدديه پرسش 42 . عادت عدديه چيست؟ همه مراجع: زنى كه شماره روزهاى حيض او در دو ماه پشت سر هم [...]